ایران بروکر

واردات بنزین جدی شد؟

واردات بنزین

بنا به گفته رئیس انجمن صنفی سی ان جی اگر دولت برنامه‌ای در این خصوص نداشته باشد به زودی با مشکل مواجه خواهیم شد و پرونده واردات بنزین باز خواهد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، جزئیات واردات بنزین را در این خبر بخوانید.

حسن جوهری رئیس انجمن صنفی سی ان جی کشور گفت: از روز گذشته فعالیت کلیه جایگاه‌های سی ان جی کشور آغاز شده و هیچ محدودیتی در عرضه وجود ندارد اما محدودیت‌های تامین گاز جایگاه‌ها و قطعی قریب به یک‌ماهه حدود ۳۰ درصد جایگاه‌ها در کشور موجب انصراف خیلی از سرمایه گذاران برای ورود به این حوزه شده است.

رئیس انجمن صنفی سی ان جی کشور گفت: از روز گذشته فعالیت کلیه جایگاه‌های سی ان جی کشور آغاز شده و هیچ محدودیتی در عرضه وجود ندارد اما محدودیت‌های تامین گاز جایگاه‌ها و قطعی قریب به یک‌ماهه حدود ۳۰ درصد جایگاه‌ها در کشور موجب انصراف خیلی از سرمایه گذاران برای ورود به این حوزه شده است.

محسن جوهری با بیان اینکه تعطیلی جایگاه های سی ان جی در این مدت به دلیل محدودیت های گازی خسارت زیادی را به جایگاه ها وارد کرد، اظهار کرد: از رئیس‌جمهوری درخواست کرده‌ایم که دستور پرداخت خسارات وارده به جایگاه داران را صادر کند، رسیدگی به این موضوع به وزارت نفت محول شده است.

وی با تاکید بر اینکه اتفاق اخیر منجر به کاهش سرمایه گذاری در حوزه سی ان جی خواهد شد، گفت: شاهد هستیم که تعدادی از سرمایه گذاران دیگر تمایلی برای حضور در این صنعت ندارند.

جوهری افزود: اگر دولت تمهیداتی را برای این موضوع در نظر نگیرد، در آینده نه چندان دور با مشکلاتی مواجه خواهیم شد و پرونده واردات بنزین مجدد باز خواهد شد.

رئیس انجمن صنفی سی ان جی کشور با بیان اینکه در حال حاضر به‌ طور میانگین تنها از ۵۰ درصد ظرفیت صنعت سی ان جی استفاده می شود، گفت: در بعضی از شهرها فقط از ۳۰ درصد ظرفیت عرضه موجود استفاده می شود.

جوهری خاطرنشان کرد: صنعت سی ان جی نیازمند حمایت ویژه است، با توجه به پتانسیل‌های موجود نباید غفلت صورت بگیرد.

وی اظهار کرد: در حال برآورد خسارت جایگاه‌های سی ان جی در این مدت هستیم، خسارت زیادی به این صنعت وارد شده است و امیدواریم این مساله تکرار نشود.

منبع: ایسنا

نظرات