واگذاری ۶۶۹ هزار میلیارد ریال سهم دولتی از طریق بورس

واگذاری ۶۶۹ هزار میلیارد ریال سهم دولتی از طریق بورس

از ابتدای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ تا پایان دولت یازدهم ۶۶۹ هزار و ۳۰۱ میلیارد ریال در مجموع از طریق بورس و اوراق بهادار واگذار شده است.

از ابتدای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در سال ۱۳۸۰ تا پایان دولت یازدهم ۶۶۹ هزار و ۳۰۱ میلیارد ریال در مجموع از طریق بورس و اوراق بهادار واگذار شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی؛ از ابتدای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در سال ۸۰ تا پایان دولت یازدهم در مجموع ۱۴۳۳ هزار و ۷۹۵ میلیارد ریال سهم دولتی واگذار شده است.

از این میان، یک‌هزار و ۵۶۰ میلیارد ریال مربوط به قبل از دولت یازدهم (معادل ۷۰ درصد واگذاری‌ها) بوده است که ۵۱۱ هزار و ۸۹۴ میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار، ۱۳۲ هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال از طریق فرابورس، ۳ هزار و ۳۵ میلیارد ریال از طریق مذاکره و ۳۵۷ هزار و ۹۵۸ میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده است.

همچنین ۴۲۸ هزار و ۲۳۵ میلیارد ریال (معادل ۳۰ درصد) از کل واگذاری‌ها مربوط به دولت یازدهم بوده است که از این میان ۱۵۷ هزار و ۴۰۷ میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار، ۴۸ هزار و ۱۸۵ میلیارد ریال از طریق فرابورس و نیز ۲۲۲ هزار و ۶۴۳ میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده و هیچ سهمی به صورت مذاکره در این مدت واگذار نشده است.

بر اساس این گزارش، از ابتدای اجرای سیاست خصوصی‌سازی در سال ۸۰ تا پایان دولت یازدهم نیز در مجموع ۶۶۹ هزار و ۳۰۱میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار، ۱۸۰ هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال از طریق فرابورس، ۳ هزار و ۳۵ میلیارد ریال از طریق مذاکره و ۵۸۰ هزار و ۹۵۸۶۰۱ میلیارد ریال از طریق مزایده واگذار شده است.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند