در گفتگوی تجارت‌نیوز با یک کارشناس اقتصادی مطرح شد:

پیش‌بینی وضعیت بیکاری در سال ۱۴۰۰ / نرخ بیکاری کمتر می‌شود؟

پیش‌بینی وضعیت بیکاری در سال ۱۴۰۰ / نرخ بیکاری کمتر می‌شود؟

سهراب دل‌انگیزان، کارشناس اقتصادی درباره وضعیت بیکاری در سال ۱۴۰۰ می‌گوید: احتمال دارد نرخ بیکاری کمتر از سال ۹۹ شود. امیدوار هستیم کمی رشد اقتصادی داشته باشیم و به تناسب آن نرخ بیکاری کاهش و اشتغال افزایش پیدا کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمارهای مرکز آمار ایران نشان می‌دهد نرخ مشارکت اقتصادی از ۴۱٫۸ درصد در تابستان ۹۹ به ۴۱٫۴ درصد در پاییز ۹۹ رسیده است. همچنین نرخ بیکاری جمعیت ۱۸-۳۵ ساله از ۱۶٫۷ درصد در بهار ۹۹ به ۱۶٫۹ درصد در تابستان رسید. اگرچه این نرخ در پاییز ۹۹ کمتر شد و به ۱۶٫۵ رسید اما باید دید وضعیت بیکاری در سال ۱۴۰۰ چگونه است؟ آیا تعداد بیکاران در سال ۱۴۰۰ کمتر می‌شود؟

سهراب دل‌انگیزان در این مورد به تجارت‌نیوز می‌گوید: در سال ۱۴۰۰ احتمال دارد نرخ بیکاری کمتر از سال ۹۹ شود. همچنین احتمال دارد کرونا اثرش کمتر شده و اشتغال تقویت شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه می‌دهد: در سال ۱۴۰۰ احتمالا دلار تثبیت شود. همچین دولت جدید می‌آید و احتمالا تقویت برنامه‌ داشته باشد. به نظر می‌رسد بدتر از سال ۹۹ نداشته باشیم. امیدوار هستیم کمی رشد اقتصادی داشته باشیم و به تناسب آن نرخ بیکاری کاهش و اشتغال افزایش پیدا کند.

دل انگیزان پیش از این درباره دلایل بیکاری در سال ۹۹ به تجارت‌نیوز گفته بود: به واسطه کرونا زنجیره‌ای از مشاغل از بین رفته است. تحریم نیز باعث شده بخشی از درآمدها از بین برود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند