پوشاک و کفش چقدر و در کجا بیشتر گران‌ شده است؟

پوشاک و کفش چقدر و در کجا بیشتر گران‌ شده است؟

خانوارهای روستایی نسبت به خانوارهای شهری تورم نقطه به نقطه بیشتری را در پوشاک و کفش متحمل شدند. در این بخش تورم نقطه به نقطه مناطق روستایی در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ به بیش از ۵۰ درصد رسیده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در حالی که تورم پوشاک و کفش مناطق شهری در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ نسبت به بهمن ماه سال ۱۳۹۶ معادل ۴۹٫۷ درصد است، این شاخص در مناطق روستایی به ۵۲٫۴ درصد رسیده است.

قیمت پوشاک و کفش در بهمن ماه سال ۱۳۹۷ در هر سه سطح کشوری، شهری و روستایی به یک اندازه رشد داشته است. تورم ماهانه هر سه سطح در بهمن ماه معادل ۲٫۶ درصد است.

شاخص قیمت‌ها که در پایان فروردین ماه سال امسال حدود ۱۱۰ بوده در بهمن ماه به بیش از ۱۶۲ رسیده است.

همچنین در این بخش ۱۹٫۴ درصد به تورم سالانه فروردین ماه سال جاری که ۶٫۱ درصد بوده، در بهمن ماه افزوده شده و به رقم ۲۵٫۵ درصد رسیده است.

تورم نقطه به نقطه پوشاک و کفش در بهمن ماه امسال معادل ۵۰٫۲ درصد است.

تورم نقطه به نقطه در بهمن ماه در مناطق روستایی بیشتر از مناطق شهری بوده است.
این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند