اولین نشانه‌های بهبود در بورس امروز 2 مهر 99

اولین نشانه‌های بهبود در بورس امروز 2 مهر 99

بررسی دقایق ابتدایی پیش گشایش بازار سهام حاکی از بهبود اندک احتمالی در روند بازار سهام امروز است. آیا شاخص بازار سهام امروز مثبت خواهد شد؟

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی دقایق ابتدایی پیش گشایش بازار سهام حاکی از بهبود اندک احتمالی در روند بازار سهام امروز است. آیا شاخص بازار سهام امروز مثبت خواهد شد؟

پترول، ولپارس، دی و وبملت چهار نماد با بیشترین ارزش در صف خرید هستند. در مجموع به نظر می‌رسد امروز روز خوبی برای پتروشیمی‌ها و بانکی‌ها باشد.

نمادهای با بیشترین ارزش در صف خرید

وملی، ثشاهد، انرژی 3 و خگستر نیز چهار نماد با بیشترین ارزش در صف فروش هستند. در این مورد نیز به نظر می‌رسد امروز روز خوبی برای خودرویی‌ها نباشد.

آخرین اخبار درباره بازار سهم را در صفحه اختصاصی بورس تجارت‌نیوز دنبال کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند