بازار امروز چگونه بازگشایی می‌شود؟ / برابری عرضه و تقاضا در نمادهای فولاد و فملی

بازار امروز چگونه بازگشایی می‌شود؟ / برابری عرضه و تقاضا در نمادهای فولاد و فملی

همانطور که دیروز فشار عرضه در نمادهای شاخص‌ساز باعث عقبگرد بیش از یک درصدی شاخص کل بازار سهام شد، امروز نیز در مرحله پیش گشایش عرضه در نمادهای بزرگ در حال افزایش است.

به گزارش تجارت‌نیوز، اعتماد حقیقی‌ها به بازار کاهش یافته و عرضه در نمادهای شاخص‌ساز در بازار افزایش یافته است همچنین حمایت از بازار به شکل درستی انجام نمی‌شود و از طرفی شایعات مربوط به مذاکره ایران و آمریکا در عمان باعث ایجاد جو هیجانی در بازار سهام شده است.

امروز در مرحله پیش گشایش بازار سهام به نظر می‌رسد عرضه در نمادهای بزرگ و شاخص‌ساز بازار سهام هنوز به قوت دیروز باقی است و بازار امروز در برخی نمادها با فشار عرضه مواجه خواهد بود.

نمادهای خودرویی همچنان با فشار عرضه و رنج منفی در بازار سهام معامله می‌شوند و از طرفی نمادهای بانکی مانند وتجارت که بعد از دوران اصلاح بازار روند خوبی داشتند نیز با عرضه بیش از تقاضا همراه‌اند.

در گروه‌ فلزات اساسی نمادی مانند فولاد و فملی نیز که در اکثر روزها تاثیر مثبت روی شاخص کل بازار سهام داشتند تقاضای قابل توجهی ندارند و عرضه در این نمادها در حال افزایش است.

 

بهترین روش ورود و سرمایه‌گذاری در بورس ایران
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند