اکسکوینو
تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

کدام مجامع بورسی بیشترین سود را دادند؟

بورس تهران

سال مالی بسیاری از شرکت‌های فعال در بورس به پایان رسیده و این شرکت‌ها در حال برگزاری مجامع سالانه خود هستند. کدام شرکت‌ها در این مجامع بیشتر سود را دادند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، سال مالی بسیاری از شرکت‌های فعال در بورس به پایان رسیده و این شرکت‌ها در حال برگزاری مجامع سالانه خود هستند. کدام شرکت‌ها در این مجامع بیشتر سود را دادند؟

وهنر

گروه توسعه هنر ایران مجمع عادی سالانه ۱۲ ماهه منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۰ را برگزار کرد.

میزان سرمایه سود انباشته این شرکت ۵۶٫۲ میلیارد تومان، سود خالص هر سهم ۱۱ تومان و سود نقدی نیز پنج تومان تعیین شد.

پرداخت

مجمع عمومی عادی سالانه ۱۲ ماهه شرکت به پرداخت ملت با نماد پرداخت برگزار شد.

سرمایه پرداخت معادل ۳۰۰ میلیارد تومان است. قرار شد شرکت ۱۶۶ تومان سود به ازای هر سهم و ۱۸ تومان سود نقدی هر سهم پرداخت کند.

کتوسعه

شرکت توسعه صنایع و معادن کوثر مجمع عمومی عادی سالانه ۱۲ ماهه خود را منتهی به آذر ماه سال ۱۴۰۰ برگزار کرد.

کتوسعه ۵۵ میلیارد تومان سود انباشته دارد و توانست در مجمع ۳۷ تومان سود هر سهم و ۴۰ تومان سود نقدی هر سهم را ثبت کند.

اپال

مجمع عمومی عادی سالانه فرآوری معدنی اپال کانی پارس برگزار شد.

میزان سود انباشته این شرکت ۳۷۳۸ میلیارد تومان است. در مجمع اپال قرار شد به ازای هر سهم ۲۴۲ تومان سود خالص و ۱۶۸ تومان نیز سود نقدی تقسیم شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند