چه نوع کسب درآمدی در اقتصاد ایران بازدهی بیشتری دارد؟

چه نوع کسب درآمدی در اقتصاد ایران بازدهی بیشتری دارد؟

روش‌های کسب درآمد در هر اقتصادی درآمد از مزد و حقوق، درآمد از مشاغل آزاد، درآمدهای متفرقه و درآمد حاصل از فروش کالاهای دست دوم است. اما کدام یک از این منابع درآمدی در ۱۰ سال اخیر رشد بیشتری داشته است؟

فریبا تاجدینی: مجموع درآمدهای پولی و غیر پولی خالص سالانه یک خانوار طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ حدود ۳ برابر رشد داشت و از ۹ میلیون تومان به ۳۷ میلیون تومان رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۵ از متوسط درآمد پولی ناخالص و غیر پولی سالانه یک خانوار شهری ۶۹ درصد آن را درآمد پولی و ۳۰ درصد آن را درآمد غیرپولی تشکیل داده است.

سه منبع پر درآمد از درآمدهای پولی در سال ۱۳۹۵ شامل درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی، درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی و درآمدهای متفرقه هستند که هرکدام به ترتیب سهم ۱۴٫۳ درصد، ۱۶٫۸ درصد و ۲۳٫۷ درصد را در اختیار دارند.

براساس آمارهای بانک مرکزی یافته‌ها موید آن است که طی سال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵ درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی خانوار با ۱۸۰ درصد رشد از یک میلیون و ۳۴۸ هزار تومان به سه میلیون و ۷۹۳ هزار تومان رسید.

درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی خانوار با رشد ۳۲۸ درصد از یک میلیون و ۲۴۹ هزار تومان به پنج میلیون و ۳۴۶ هزار تومان افزایش یافت.

درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی خانوار از ۱۹۳ هزار تومان به ۴۷۰ هزار تومان رسید و ۱۴۳ درصد رشد داشت.

درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی خانوار با رشد ۱۹۵ درصد از دو میلیون و ۱۴۲ هزار تومان به شش میلیون و ۳۳۵ هزار تومان رسید.

درآمدهای متفرقه با بالاترین رشد از یک میلیون و ۳۴۵ هزار تومان به ۹ میلیون و۲۷۹ هزار تومان رسید و رشد ۵۹۰ درصدی داشت.

 در بخش غیر پولی ارزش اجاری مسکن شخصی با ۳۲۳ درصد رشد از دو میلیون و ۲۱۰ هزار تومان به ۹ میلیون و ۳۵۵ هزار تومان رسید و سایر درآمدهای غیر پولی با ۳۶۲ درصد رشد از ۵۷۸ هزار تومان به دو میلیون و ۶۷۷ هزار تومان رسید.

با بررسی سهم درآمدها از متوسط درآمد سالانه یک خانوار طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۶ مشاهده می‌شود سهم درآمد از مزد و حقوق بخش دولتی و عمومی از ۱۴٫۹ درصد به ۱۰٫۲ درصد کاهش یافته، درآمد از مزد و حقوق بخش خصوصی از ۱۳٫۸ درصد به ۱۴٫۳ درصد افزایش یافته، درآمد از مشاغل آزاد کشاورزی ۲٫۱ درصد به ۳٫۱ درصد کاهش یافته، درآمد از مشاغل آزاد غیر کشاورزی از ۲۳٫۶ درصد به ۱۷ درصد کاهش یافته و درآمدهای متفرقه از ۱۴٫۸ درصد ۲۴٫۹ درصد افزایش یافته است. در بخش غیر پولی سهم ارزش اجاری مسکن شخصی از ۲۴٫۴ درصد به ۲۵٫۱ درصد افزایش یافت و سایر درآمدهای غیر پولی از ۶٫۴ درصد به ۷٫۲ درصد افزایش یافت.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند