کارشناسان اقتصادی نسبت به بحران بدهی چین هشدار دادند

کارشناسان اقتصادی نسبت به بحران بدهی چین هشدار دادند

در حالی‌که جهان توجه خاصی به افزایش سطح بدهی شرکت‌های چینی دارد، بدهی خانوارهای چینی نیز به طور چشمگیری افزایش یافته است.

نتایج یک گزارش جدید نشان می‌دهد که میزان بدهی خانوارهای چینی طی سال‌های اخیر به طور فزاینده‌ای افزایش یافته و این مساله به یک نگرانی بزرگ برای سیاستگذاران اقتصادی پکن تبدیل شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمارهای استقراض در ماه ژانویه نشان می‌دهد که خانوارهای چینی یک سوم وام‌های پرداختی سیستم بانکی این کشور را دریافت کرده‌اند.

بیشتر وام‌های دریافتی از سوی خانوارهای چینی نیز برای خرید مسکن و اوراق رهنی بوده است. این مساله نگرانی‌ها نسبت به ادامه روند صعودی قیمت مسکن در بازار چین را افزایش داده است.

به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، تشکیل حباب قیمت در بخش مسکن چین و ترکیدن آن می‌تواند در نهایت موجب رکود و بی‌ثباتی اقتصادی شود.

تا اکتبر 2017 میلادی میزان بدهی خانوارهای چینی معادل 53.2 درصد تولید ناخالص داخلی بوده است. این رقم در آمریکا معادل 79.5 درصد و در ژاپن 62.5 درصد تولید ناخالص داخلی گزارش شده است.

گرچه سهم بدهی خانوارهای چینی به تولید ناخالص داخلی نسبت به آمریکا و ژاپن کمتر است ولی نکته نگران کننده، رشد سریع آن است. بدهی خانوارهای چینی نسبت به ژانویه 2018 میلادی بیش از 80 درصد رشد داشته است.

در بسیاری از شهرهای بزرگ چین قیمت مسکن همچنان به شدت رو به افزایش است و این مساله فشار سنگینی را بر خریداران وارد کرده است.

این در شرایطی است که افزایش درآمدها در چین مطابق با رشد قیمت مسکن نبوده است. رشد شهرنشینی و پایین نگه داشتن نرخ بهره بانکی تاثیر زیادی بر رشد تقاضا و قیمت مسکن در سال‌های اخیر داشته است.

دولت‌های محلی در استان‌های مختلف چین سعی کرده‌اند تا با اتخاذ تدابیر محدودکننده در خصوص خرید و فروش مسکن، قیمت را کنترل کنند. ولی اجرای این سیاست ها با موفقیت‌های قاطعی روبرو نشده است.

کارشناسان اقتصادی به شدت نسبت به تشکیل حباب قیمت مسکن در چین هشدار می‌دهند. قیمت مسکن در چین طی ماه ژانویه نیز با افزایش روبرو شده است هرچند قیمت در برخی شهرهای بزرگ در این مدت اندکی کاهش داشته است.

از سوی دیگر این نگرانی وجود دارد که ترکیدن حباب قیمت مسکن موجب آن شود که ارزش دارایی و ثروت خانوارهای چینی که قبلا اقدام به خرید مسکن کرده‌اند به شدت کاهش یابد و این مساله منجر به رکود اقتصادی شدیدی در سراسر چین گردد.

افزایش بدهی خانوارهای چینی از سوی دیگر بر سرمایه گذاری در اقتصاد این کشور نیز تاثیر منفی خواهد داشت. چین دهه‌هاست که از پس انداز خانوارها در بانک برای رونق سرمایه گذاری استفاده می‌کند.

 

منبع: طلانیوز

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند