کاهش ذخایر برق نیروگاهها آغاز شد/رشد ۱۶۰۰ مگاوتی پیک مصرف برق

در حالی که تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه مثبت اعلام شده است میزان ذخایر نیروگاههای کشور ۲۳۳۵ مگاوات کاهش یافته است. میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور در روز سه شنبه سه هزار و 931 مگاوات رسید و این ذخیره در روز دوشنبه شش هزار و 266 مگاوات بود که 2335 مگاوات کاهش نشان می

در حالی که تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه مثبت اعلام شده است میزان ذخایر نیروگاههای کشور ۲۳۳۵ مگاوات کاهش یافته است.

میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور در روز سه شنبه سه هزار و 931 مگاوات رسید و این ذخیره در روز دوشنبه شش هزار و 266 مگاوات بود که 2335 مگاوات کاهش نشان می دهد. 

میزان مبادله‌های برون‌مرزی برق ایران با کشورهای همسایه دیروز (سه شنبه 19 فروردین‌ماه 93) به 1862 مگاوات رسید.

مجموع میزان صادرات برق ایران به کشورهای افغانستان، عراق، پاکستان، ارمنستان و ترکیه در روز سه شنبه یک‌هزار و 386 مگاوات و مجموع واردات برق از کشورهای ارمنستان و ترکمنستان به میزان 476 مگاوات ثبت شد.

تراز تبادل برق ایران با کشورهای همسایه روز گذشته به مثبت 910 مگاوات رسید.

ایران با کشورهای ارمنستان، پاکستان، ترکمنستان، ترکیه، جمهوری آذربایجان، عراق و افغانستان انرژی مبادله می‌کند.

*پیک مصرف برق کشور  1600 مگاوات افزایش یافت

پیک مصرف برق کشور دیروز (سه شنبه 19 فروردین‌ماه 93) در مقایسه با روز مشابه پارسال بیش از 1600 مگاوات افزایش یافت.

دیروز پیک مصرف برق کشور 31 هزار و 255 مگاوات به ثبت رسید در حالی که پیک مصرف برق کشور در روز مشابه پارسال 29 هزار و 593 مگاوات گزارش شده بود.

دیروز پیک مصرف برق کشور در مقایسه با روز مشابه سال گذشته 1662 مگاوات افزایش یافت.

همچنین میزان ذخیره نیروگاه‌های کشور در روز گذشته به سه هزار و 931 مگاوات رسید. 

صنایع کشور نیز در روز گذشته سه هزار و 194 مگاوات برق مصرف کردند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند