کاهش 30 درصدی مقرری‌بگیران بیمه بیکاری

تجارت نیوز

درخواست مقرری‌بگیران برای بیمه بیکاری ۳۰‌درصد کاهش یافت.

به گزارش تجارت‌نیوز، یکی از نشانه‌های درخواست بیمه بیکاری این است که بیکاران برای مدتی که جویای کار هستند؛ مقرری بیکاری دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر کاهش تعداد مقرری‌بگیران بیمه بیکاری به معنی رونق کسب‌وکارها و برگشت به کار افراد و بازگشت مجدد جویندگان کار به اشتغال است.

به نقل از تسنیم، مدیرکل امور بیمه‌شدگان سازمان تأمین‌ اجتماعی درباره آخرین وضعیت مقرری‌بگیران بیمه بیکاری گفت: در سال 98، 226هزار مقرری‌بگیر بیمه بیکاری داشتیم که در سال 99 به 200هزار و در سال 1400به 185هزار و امروز به 170هزار نفر رسیده و روند کاهشی دارد.

مهدی شکوری افزود: شمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است. در سال گذشته که هنوز با شیوع کرونا روبه‌رو بودیم، در یک مقطع زمانی 220هزار مقرری‌بگیر داشتیم که خوشبختانه با رونق کسب‌وکارها و برگشت به کار افراد، آمار مقرری‌بگیران بیمه بیکاری کاهش یافت و افراد جویای کار دوباره به حوزه‌های کاری برگشتند. مطابق آمار ارائه شده از سوی وزارت کار نیز تعداد کل مقرری‌بگیران بیمه بیکاری تا پایان خرداد 1401 برابر 162هزار و 491نفر بوده است.

مطابق آخرین آمار از معاونت روابط کار کاهش 30درصدی درخواست بیمه بیکاری نسبت به سال گذشته نیز نشان‌دهنده بهبود وضعیت کسب‌وکار است.

افزایش بیمه‌شدگان جدید مشمول بیمه بیکاری

محمود کریمی بیرانوند، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بیمه‌شدگان جدید مشمول بیمه بیکاری 3.1درصد افزایش داشته افزود: میزان درخواست بیمه بیکاری نسبت به مدت مشابه سال قبل نزدیک به 30درصد کاهش داشته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند