کتاب ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه‌های توسعه‌ای منتشر شد

کتاب ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه‌های توسعه‌ای منتشر شد

کتاب «ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه‌های توسعه‌ای» به بررسی آثار سیاستهای صنعتی، تجاری و فناوری بر رشته فعالیتهای صنعتی کشور می‌پردازد و تصویری از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه پس از انقلاب و تحولات رشته فعالیتهای صنعتی کشور در بستر آن را ارائه می‌کند.

کتاب «ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه‌های توسعه‌ای» به همت شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شد. این کتاب به بررسی آثار سیاست‌های صنعتی، تجاری و فناوری بر رشته فعالیت‌های صنعتی کشور می‌پردازد و تصویری از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه پس از انقلاب و تحولات رشته فعالیت‌های صنعتی کشور در بستر آن را ارائه می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، تدوین برنامه‌های توسعه‌ای با رویکرد رفع نقائص زنجیره تامین و تکمیل زنجیره ارزش فعالیت‌های صنعتی که می‌بایست با اتکاء به بازیگران و ذینفعان این حوزه و با تاکید بر عملیاتی کردن خروجی‌های آن با مشارکت نهادهای سیاست‌گزار تدوین و اجرا شود، می‌تواند نقش مهمی در بهبود ساختار صنعتی کشور داشته باشد.

این در حالی است که با توجه به چشم‌انداز تغییرات ترکیب رشته فعالیت‌های صنعتی در برنامه‌های توسعه، رفع موانع توسعه صنایع پائین دست و توسعه بازار رشته فعالیت مواد غذایی در مقاوم‌سازی اقتصاد کشور در شرایط تشدید تحریم‌های خارجی نقش تعیین‌کننده‌ای خواهد داشت.

در همین راستا کتاب «ساختار صنعتی ایران در آینه برنامه‌های توسعه‌ای» به بررسی آثار سیاست‌های صنعتی، تجاری و فناوری بر رشته فعالیت‌های صنعتی کشور می‌پردازد و تصویری از برنامه‌های پنج‌ساله توسعه پس از انقلاب و تحولات رشته فعالیت‌های صنعتی کشور در بستر آن را ارائه می‌کند.

این کتاب حاصل مطالعات انجام شده توسط تعدادی از پژوهشگران موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی است و خاستگاه تکوین و تدوین آن، برخی مسائل مبتلا به بخش صنعت کشور و رشته فعالیتهای صنعتی ذیل آن است.

مدیران دولتی، کارشناسان اقتصادی، اساتید دانشگاه، دانش‌پژوهان و افراد علاقه‌مند به شناخت ساختار اقتصادی ایران مخاطبان اصلی این کتاب هستند. نویسندگان این کتاب داریوش مبصر، افسانه شفیعی و الهام اسمعیلی‌پور ماسوله هستند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند