کدام بانک‌ها کمترین سود بانکی را می‌دهند

کدام بانک‌ها کمترین سود بانکی را می‌دهند

بر اساس اطلاعات صورت مالی و گزارش‌های ماهانۀ عملکرد بانک‌ها، بانک حکمت با پرداخت تنها 442 میلیارد تومان کمترین میزان سود بانکی را می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال 97 نظام بانکی کشور درمجموع 230 هزار میلیارد تومان سود به سپرده‌های بانکی داده‌اند. این عدد مجموع سود بانک‌های دولتی و خصوصی کشور است.

اینکه کدام بانک‌ها کمترین مقدار عددی سود بانکی را پرداخت کرده‌اند، از این منظر که بانک مذکور جذابیت کمتری برای سپرده‌گذاری دارد، بسیار مهم است. این بررسی که بر اساس اطلاعات صورت مالی و گزارش‌های ماهانۀ عملکرد بانک‌ها تهیه‌شده، نشان می‌دهد که در میان آنها، بانک حکمت با پرداخت تنها 442 میلیارد تومان کمترین میزان سود بانکی را می‌دهد.

بعد از این بانک رتبه دوم در رتبه‌بندی کمترین میزان سود به سپرده‌های بانکی (از لحاظ حجم سود)، پست‌بانک قرار دارد که به سپرد‌ه‌گذاران خود، 627 میلیارد تومان پرداخت کرده است و در رتبه سوم بانک خاورمیانه قرار دارد که در سال 97، 846 میلیارد تومان سود به سپرده‌گذاران خود پرداخت کرده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند