تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

عملکرد یک بانک خصوصی زیر ذره‌بین / رشد 840 درصدی سرمایه‌گذاری این بانک در املاک

تجارت نیوز

زیان انباشته بانک اقتصادنوین درسال گذشته در مقایسه با سال 1396 بیش از 50 درصد افزایش داشته و به 583 میلیارد تومان رسیده است. این بانک از جمله بانک‌های فعال در حوزه املاک و مسکن بوده که میزان سرمایه‌گذاری آن در املاک، در سال گذشته با بیش از 840 درصد رشد به 411 میلیارد تومان رسیده است. همچنین حسابرس مربوطه بانک اقتصادنوین نسبت به ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول این بانک اعتراض داشته و ادعا کرده میزان آن بیش از مقدار اعلام شده است

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس گزارش‌های منتشره از سوی سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران (کدال)، بانک اقتصادنوین طبق گزارش عملکرد واقعی منتهی به پایان سال 1397 معادل یک هزار و ۳۱۳ میلیارد تومان سرمایه را به ثبت رسانده است.

طبق این گزارش، بانک اقتصادنوین در پایان سال 1397 دارای 46.1 هزار میلیارد تومان دارایی بوده که در مقایسه با سال 1396 با 11 درصد افزایش همراه بوده است.

همچنین بدهی بانک اقتصادنوین در سال گذشته بیش از 44 هزار میلیارد تومان بوده که بیشترین سهم از آن مربوط به سپرده‌های بلندمدتی بوده که افراد حقیقی و حقوقی درقالب سرمایه‌گذاری در اختیار این بانک قرار داده‌اند.

در سال 1397 میزان سپرده‌گذاری بلندمدت در بانک اقتصادنوین در مقایسه با سال 1396 تغییر محسوسی نداشته و معادل 30 هزار میلیارد تومان بوده است.

بدهی بانک اقتصاد نوین به بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در سال گذشته دو برابر شده و به بیش از هفت هزار میلیارد تومان رسیده است.

افزایش 50 درصدی زیان انباشته

زیان انباشته بانک اقتصادنوین در سال گذشته در مقایسه با سال 1396 بیش از 50 درصد افزایش داشته و از 387 میلیار تومان به 583 میلیارد تومان رسیده است.

این بانک از جمله بانک‌های فعال در حوزه املاک و مسکن است. میزان سرمایه‌گذاری بانک اقتصادنوین در املاک در سال گذشته با بیش از 840 درصد رشد به 411 میلیارد تومان رسیده است.

نکته قابل توجه، سهامداران این مجموعه بوده که شرکت‌های ساختمانی سهامداران اصلی این بانک هستند.

12

بانک اقتصاد نوین در سال گذشته 195 میلیارد تومان زیان خالص ایجاد کرد و بابت هر سهم 149 ریال زیان ساخت.

اعتراض حسابرس به عملکرد بانک اقتصادنوین

هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول بانک اقتصادنوین در سال گذشته با کاهش 25 درصدی نسبت به سال قبل به 259 میلیارد تومان رسیده، این درحالی است که حسابرس ادعا کرده میزان ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول بیش از مقدار اعلام شده است.

حسابرس مربوطه در گزارش خود عنوان کرده که به علت انعکاس 5.7 ميليارد تومان از تسهيلات غيرجاری در طبقه جاری، عدم اعمال ذخيره کافی برای تسهيلات استمهالی، عدم محاسبه ذخيره کافی برای تسهيلاتی که بيش از پنج سال از تاريخ سررسيد آنها می‌گذرد، در نظر نگرفتن ذخيره عمومی برای تسهيلات غيرجاری که مشمول ذخيره اختصاص نمی‌شود و ساير موارد موجود، ذخيره مطالبات مشکوک‌الوصول تسهيلات اعطايی کمتر مورد شناسايی قرار گرفته است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند