تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

یارانه بعدی کی واریز می‌شود؟

یارانه بعدی کی واریز می‌شود؟

یارانه نقدی ۴۵ هزار تومانی در روز دوشنبه هفته آینده به حساب سرپرستان خانوار ۷۸ میلیون نفر واریز می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، یارانه بعدی که به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود یارانه نقدی بهمن است.

در روز دوشنبه هفته پیش‌رو صد و بیستمین یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی به حساب سرپرستان خانوار ۷۸ میلیون نفر واریز می‌شود.

همچنین هشتمین قسط مرحله اول وام یک میلیون تومانی کرونا از یارانه این ماه ۲۱ میلیون خانوار کسر می‌شود.

در هفته بعدی نیز یارانه معیشتی کرونا برای ۹ میلیون نفر تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی مبلغ ۱۲۰ هزار تومان و برای ۲۵ میلیون نفر دیگر مبلغ ۱۰۰ هزار تومان واریز می‌شود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند