تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

پرداخت ۹۰۰ هزار تومان یارانه / مشمولان چه کسانی بودند؟

پرداخت ۹۰۰ هزار تومان یارانه / مشمولان چه کسانی بودند؟

طبق اعلام مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸٫۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به این دو نهاد پرداخت شده که با توجه به جمعیت ۹ میلیونی مددجویان قاعدتا باید به هرکدام از آنها ۹۰۰ هزار تومان رسیده باشد.

به گزارش تجارت‌نیوز، امید حاجتی، مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور گفته است: از ابتدای سال‌جاری تاکنون مبلغ ۲هزار و ۵/ ۶۶۶میلیارد تومان به سازمان بهزیستی برای حمایت از مددجویان پرداخت شده است. همچنین در راستای حمایت‌های قانونی و اجرای بند «۱۵» مصارف جدول تبصره «۱۴» قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، مبلغ ۸/ ۵۹۸میلیارد تومان به کمیته امداد امام‌خمینی(ره) پرداخت شده که با احتساب ۵هزار و ۶/ ۸۳میلیارد تومان واریزی مرحله اول در سال‌جاری، در مجموع مبلغ ۵هزار و ۴/ ۶۸۰میلیارد تومان از این محل به حساب کمیته امداد حضرت‌امام(ره) پرداخت شده است.

بنابراین طبق اعلام مدیرعامل سازمان هدفمندسازی یارانه‌های کشور از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸٫۲ هزار میلیارد تومان برای حمایت از مددجویان کمیته امداد و سازمان بهزیستی به این دو نهاد پرداخت شده است.

از سوی دیگر طبق آخرین اعلام از ۳۴ میلیون مشمول یارانه معیشتی کرونا ۹ میلیون نفر از کمک‌بگیران سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) هستند. بنابراین با توجه به جمعیت ۹ میلیونی مددجویان و اعتبار ۸٫۲ هزار میلیارد تومانی که مدیر سازمان هدفمندی می‌گوید پرداخت شده است، قاعدتا باید به هرکدام از مددجویان ۹۰۰ هزار تومان یارانه از ابتدای امسال تاکنون رسیده باشد.

جزئیات اظهارات حاجتی  را در گزارش «یارانه کمیته امداد و بهزیستی» بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند