فرصتی برای جبران مافات

خروج از شرایط پیچیده فعلی، به تدبیر در برنامه‌ریزی و کارایی در اجرا نیاز دارد. باید طیفی از اصلاحات ساختاری و هم برخی اقدامات عاجل انجام شود تا از شتاب تحولات مخرب کاسته شده و به تدریج اقتصاد به روند عادی بازگردد.

جدای از آن چه گفته شد، موفقیت هر سیاست و اقدامی از جانب دولت به شدت در گرو بهبود انتظارات و جلب اعتماد عمومی است. با اطمینان می‌توان گفت تا زمانی که اعتماد نسبی به برنامه‌های دولت فراهم نشود و چرخشی در انتظارات جامعه شکل نگیرد، حتی اگر برنامه‌های دقیق و هدفمندی هم طراحی شده باشد، به اثربخشی آن نمی‌توان امیدوار بود.

بنابراین گام نخست دولت باید آن باشد که اعتماد و اطمینان عمومی را احیا کند. برای این کار نیز ابتدا باید کابینه ترمیم شود و مدیرانی که مسبب مشکلات فعلی هستند جایگزین شوند.

در روزهای آینده قرار است وزرای اقتصاد و کار معرفی شوند. برخی اخبار نیز حکایت از معرفی وزیر جدید صنعت دارد. رییس‌جمهور باید از این فرصت استفاده کند و بازنگری اساسی در مدیران اقتصادی دولت داشته باشد.

به اتکای مدیران فعلی نمی‌توان تاثیری بر بهبود انتظارات و جلب اعتماد عمومی داشت. لازم است بهترین گزینه‌های ممکن در کشور برای وزارتخانه‌های اقتصادی و همچنین سازمان برنامه، معرفی شوند.

تغییر مدیران اقتصادی ناکارآمد و ترمیم کابینه، پیام امیدبخشی به جامعه خواهد داد و زمینه بهبود انتظارات را فراهم خواهد کرد.

تجربه ۵ سال گذشته نشان داد که بکارگیری مدیران اقتصادی ناکارآمد و ناهماهنگ، تا چه حد می‌تواند خسارت ایجاد کند و فرصت‌ها را از بین ببرد. باید پذیرفت که فرصت دیگری برای آزمون و خطا باقی نمانده است.

منبع: کانال حمید آذرمند

نظرات