برچسب: تعرفه اینترنت
4 مطلب

افزایش تعرفه اینترنت همراه اول صحت دارد؟

سیاستی برای افزایش قیمت اینترنت نداریم

اینترنت موبایل ارزان است یا گران؟

تعیین تعرفه اینترنت برعهده کیست؟