برچسب: سال 98
2 مطلب

ورود فین‌تک‌ها به پرداخت‌های دولتی و حاکمیتی / ۱۰ هزار میلیارد تومان هزینه‌ای که صرفه‌جویی خواهد شد