برچسب: سعید رحمانی
3 مطلب

مهاجرت یک چهره دیگر استارتاپی / چرا امیرعلی مهاجر از ایران رفت؟

علت مهاجرت سعید رحمانی چه بود؟

سعید رحمانی که بود و چرا ایران را ترک کرد؟