برچسب: سیستان و بلوچستان
2 مطلب

هیچکس پاسخگوی تداوم قطعی اینترنت در سیستان و بلوچستان نیست

۹۵ درصد روستاهای سیستان و بلوچستان تلفن ندارند