نقش خدمات درمانی دیجیتال در ایجاد برابری / پزشکی آنلاین چگونه به ما کمک می‌کند؟

نقش خدمات درمانی دیجیتال در ایجاد برابری / پزشکی آنلاین چگونه به ما کمک می‌کند؟

به کارگیری خدمات پزشکی دیجیتال و معرفی خدمات پزشکی از راه دور توانسته برابری در دریافت خدمات درمانی را افزایش دهد. این تکنولوژی باعث می‌شود جوامعی که از خدمات درمانی کمتری برخوردار بوده‌اند یا به حاشیه رانده شده‌اند خدمات باکیفیت‌تری دریافت کنند.

به گزارش تجارت‌نیوز، سیر تحول خدمات دیجیتال حتی قبل از کرونا هم به خوبی در حال پیشرفت بود. اما جامعه باید با این تکنولوژی‌های جدید سازگاری پیدا کند. با این حال پاندمی کرونا و به تبع از آن قرنطینه‌های اجباری به گذار سریع‌تر به محیط دیجیتال کمک کرد. برخی بر این باوراند با شیوع کرونا این اتفاق پنج سال جلوتر افتاد. این اتفاق علاوه بر اقتصاد که اهمیت بسزایی هم دارد در حوزه بهداشت و درمان هم افتاده است و دریافت خدمات پزشکی را سرعت بخشیده است.

افزایش برابری در دریافت خدمات درمانی

به کارگیری خدمات پزشکی دیجیتال و معرفی خدمات پزشکی از راه دور توانسته برابری در دریافت خدمات درمانی را افزایش دهد. این خدمات رویکرد پیشگیرانه بیشتری دارند تا بیماران مجبور به درمان نباشند. این تکنولوژی باعث می‌شود جوامعی که از خدمات درمانی کمتری برخوردار بوده‌اند یا به حاشیه رانده شده‌اند خدمات باکیفیت‌تری دریافت کنند.

خدمات پزشکی دیجیتال باعث می‌شود همه افراد با هر رنج سنی، جنسیت و نژادی خدمات یکسانی دریافت کنند. همچنین داروها و خدمات غیر قابل دسترس دیگر معنایی نخواهد داشت. مهم‌تر از آن باعث می‌شود مراحل ساده و ابتدایی درمان بدون مراجعه به پزشک انجام شود و پزشکان بیشتر وقت خود را به درمان بیماران و شخصی‌سازی داروها اختصاص دهند.

به نقل از weforum اما حدود ۳۷ درصد مردم جهان در سال ۲۰۲۱ به اینترنت دسترسی نداشتند. برای مثال در کشور هند ۱/۴ میلیارد نفر دسترسی به اینترنت ندارند. توجه به این نکته در جهانی کردن خدمات پزشکی دیجیتال ضروری است.

کمک تکنولوژی به واکسیناسیون کرونا

در شرایط کنونی نیز این تکنولوژی می‌تواند به توزیع برابر واکسن کرونا در میان مردم جهان کمک کند. با توجه به اینکه توزیع واکسن در سراسر جهان مساوی نبوده است برای مثال تنها ۷/۵ درصد مردم آفریقا به طور کامل واکسینه شده‌اند، توجه به این مسئله بسیار حیاتی است.

با این تکنولوژی می‌توان از توزیع عادلانه خدمات درمانی در بین مردم اطمینان حاصل کرد. همانطور که در هند توزیع برابر واکسن در میان مردم توسط این تکنولوژی کنترل می‌شد و برای تزریق ۱٫۶ میلیارد دز واکسن کرونا گواهی دیجیتال صادر شد که با اسکن کردن بارکد آن‌ها قابل تایید بودند.

همزمان با پیشرفت تکنولوژی خدمات پزشکی دیجیتال باید سواد دیجیتال نیز در میان مردم افزایش پیدا کند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند