برچسب:

آمار فوتی کرونا

15 مطلب

فوتی‌های کرونا در کشور ۲رقمی شد

کرونا ۶۸ هزار زن را سرپرست خانوار کرد / کدام استان‌ها بیشترین فوتی را دارند؟

کرونای لامبدا به همسایگی ایران رسید / لامبدا منجر به پیک ششم می‌شود؟

تخت خالی نیست! / بستری بیماران کرونایی روی صندلی!

جان آدمی چند؟ / صف بیماران کرونایی برای بخش آی‌سی‌یو!