برچسب: آموزش و پرورش
39 مطلب

بخش خصوصی چه نقشی در سیستم آموزشی دارد؟

شاخص سواد در کشور مطلوب نیست

کلاس اولی‌ها از ۳۱ شهریور به مدرسه می‌روند

تغییر تکالیف دوره ابتدایی

رشته‌های بانکداری وگردشگری به رشته‌های فنی و حرفه‌ای اضافه می‌شود

تقدیر رئیس کل بیمه مرکزی از مدیران آموزش و پرورش

در اجرای سند تحول بنیادین نباید دچار شتابزدگی شد

پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته تا پایان شهریور