برچسب:

آموزش و پرورش

48 مطلب

تغییر تکالیف دوره ابتدایی

رشته‌های بانکداری وگردشگری به رشته‌های فنی و حرفه‌ای اضافه می‌شود

تقدیر رئیس کل بیمه مرکزی از مدیران آموزش و پرورش

در اجرای سند تحول بنیادین نباید دچار شتابزدگی شد

پرداخت مطالبات فرهنگیان بازنشسته تا پایان شهریور

مقطع پیش‌دبستانی باید در کشور اجباری شود

هشدار در‌خصوص احتمال افزایش نرخ بازماندگی از تحصیل

انتصابات آخر سالی در وزارت آموزش و پرورش

فرهنگیان بازنشسته خواستار ترمیم حقوق هستند

برقی‌ها مخالف رایگان شدن برق مدارس هستند