برچسب:

ابراهیم رئیسی

622 مطلب

برخورد قاطع با معارضان امنیت کشور ضروری است

سخنرانی رئیسی در مجمع عمومی سازمان ملل/ ملت ایران همیشه ملتی آزاد بوده

سخنرانی رئیسی در نیویورک جنبه تشریفاتی دارد/ تداوم جنگ روسیه یعنی شکست برجام

رئیسی در نیویورک: ما در کشور برخورد فراقانونی نداریم

  1. 1
  2. 3
  3. 4
  4. 5
  5. 42