برچسب:

اتاق بازرگانی ایران و ترکیه

2 مطلب

وضعیت پول‌های بلوکه‌شده ایران در ترکیه

۱۶۰ کامیون پشت مرز ایران و ترکیه مانده‌اند