برچسب:

اختلاف طبقاتی

2 مطلب

اشتباه بزرگ در تزریق پول‌های بدون پشتوانه

کاهش ۲۵ درصدی فاصله فقیر و غنی در ایران