برچسب: ادارات
6 مطلب

تغییر ساعات ادارات راهی برای گذر از خاموشی

دولت دستورالعمل کاهش مصرف انرژی را به ادارات ابلاغ کند

قطع روزانه گاز ادارات تهران از ساعت ۱۸