برچسب: ارز دانشجویی
21 مطلب

جزئیات جدید پرداخت ارز دانشجویی

تشریح تصمیمات جدید ارزی توسط سیف

ارز قابل نگهداری توسط هر شخص حداکثر ۱۰ هزار یورو

نرخ ارز دانشجویی آزاد شد

  1. 1
  2. 2