برچسب:

استان فارس

12 مطلب

هواشناسی فارس اخطار قرمز صادر کرد

تخریب ۲۰۰ خانه تاریخی در شیراز

برجام زمینه‌ساز تحول در صنعت شد

تکمیل‌ بخش دیگری از کریدور ترانزیتی شمال-‌جنوب

وزیر نیرو وارد شیراز شد