موضوعات داغ:
برچسب: استان فارس
5 مطلب

تکمیل‌ بخش دیگری از کریدور ترانزیتی شمال-‌جنوب

وزیر نیرو وارد شیراز شد