برچسب: استان فارس
4 مطلب

تکمیل‌ بخش دیگری از کریدور ترانزیتی شمال-‌جنوب

وزیر نیرو وارد شیراز شد