برچسب:

استان فارس

6 مطلب

برجام زمینه‌ساز تحول در صنعت شد

تکمیل‌ بخش دیگری از کریدور ترانزیتی شمال-‌جنوب

وزیر نیرو وارد شیراز شد