برچسب:

اشتغال پایدار

13 مطلب

جدول فرصت‌های شغلی ۳۱ استان کشور

نقش زنان در حمایت از کالای ایرانی

جزئیات مصوبات اشتغالزایی در بخش صنعت و روستا

تلاش دولت در جهت توانمندسازی زنان سرپرست خانوار

۸ تصمیم کمیسیون شورای عالی اشتغال

جزئیات برنامه‌های اشتغال دولت در سال ۱۳۹۷

آموزش های مهارت کلید اشتغال پایدار کشورها است