برچسب:

اعتراض یارانه معیشتی

6 مطلب

ارزش واقعی یارانه معیشتی

بررسی اعتراضات جاماندگان حمایت معیشتی آغاز شد

اعتراض به یارانه معیشتی یارانه نقدی‌ را قطع می‌کند؟