برچسب:

اقتصاد ترکیه

49 مطلب

نرخ تورم ترکیه دوباره صعودی شد

نرخ تورم در ترکیه اوج می‌گیرد

ریزش ارزش لیر ترکیه

چرخش سرمایه‌گذاری ایرانیان از دوبی به ترکیه

آسیب‌پذیری اقتصاد ترکیه تحت تاثیر تحریم‌ها / آیا بحران ارزی به این کشور بازمی‌گردد؟

آینده قیمت لیر / افت قیمت لیر شدیدتر خواهد شد؟

ذخایر ارزی ترکیه کاهش یافت

لیر در سراشیبی سقوط

خرید ملک و دریافت پاسپورت ترکیه در عرض 55 روز

نرخ تورم ترکیه افزایش یافت

رشد اقتصادی ترکیه منفی می‌شود

رتبه اعتباری ترکیه کاهش یافت

پوشاک ترکیه‌ای چگونه بازارها را فتح کرد؟