برچسب: اقلام اساسی
8 مطلب

چرا خارجی‌ها به غارت کالاهی اساسی از مرزهای ایران هجوم آورده‌اند؟

کالاهایی که هم ارز گرفتند، هم گران شدند

رکود و سکوت بر بازار اقلام اساسی حاکم است