برچسب:

امید به زندگی

8 مطلب

زنان و مردان ایرانی ٧۵ سال عمر می‌کنند / نقش حوادث ترافیکی در کاهش امید زندگی ایرانیان

صدای پیر شدن جمعیت ایران را بشنویم!

افزایش سن امید به زندگی در ایران

افزایش امید به زندگی ایرانیان

امید به زندگی در ایران رشد یافت