برچسب:

انبوه سازی

15 مطلب

جزئیات حضور ۷۸ انبوه‌ساز زیرمجموعه بانک‌ها در حوزه مسکن / بانک‌ها، چراغ خاموش در بازار مسکن

معاون آخوندی: مردم از مسکن مهر استقبال نکردند

تولید انبوه مسکن ارزان با حمایت دولت

بانک‌ها ریالی به بافت‌های فرسوده اختصاص ندادند

رشد ۳۸ درصدی اجاره‌نشینی در کشور

پوست‌اندازی تاریخی در بازار مسکن