برچسب: اوراق گواهی سپرده
6 مطلب

نگرانی‌ها نسبت به بازار ارز چقدر جدی است؟

زیان میلیاردی بانک‌ها از انتشار اوراق گواهی سپرده

استقبال ۱۰۱ هزار میلیاردی از سود ۲۰ درصدی