برچسب:

ایجاد اشتغال

12 مطلب

سهم بیکاران از ذخایر ارزی چقدر است؟

زنجیره صنایع معدنی تکمیل می‌شود

هدف‌گذاری دولت برای ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی

ایجاد 313 هزار شغل جدید توسط اقتصاد آمریکا

جزئیات برنامه‌های اشتغال دولت در سال ۱۳۹۷