برچسب: ایجاد اشتغال
8 مطلب

زنجیره صنایع معدنی تکمیل می‌شود

هدف‌گذاری دولت برای ایجاد بیش از یک میلیون فرصت شغلی

ایجاد ۳۱۳ هزار شغل جدید توسط اقتصاد آمریکا

جزئیات برنامه‌های اشتغال دولت در سال ۱۳۹۷