برچسب:

ایجاد شغل

11 مطلب

هدف‌گذاری ایجاد یک میلیون شغل در سال ۹۸

ایجاد ۶۰۹ هزار شغل در یک سال اخیر

ایجاد ۱۳۰ هزار شغل مستقیم با اعتبار ۲۱ میلیاردی

برنامه ایجاد یک میلیون و 33 هزار شغل در سال جاری