برچسب:

بازارهای نفت

7 مطلب

موضوعات مهم نشست ۱۴ آذر اوپک

ضرورت کاهش بیشتر تولید نفت اوپک در آینده

روند کاهش قیمت نفت ادامه یافت

روند قیمت متفاوت نفت در بازارهای جهانی

نفت برنت بالای 70 دلار ایستاد

تردید نفت برای ادامه افزایش قیمت