برچسب: بازار ثانویه
57 مطلب

آخرین آمار معاملات در سامانه نیما

ماجرای افزایش حقوق به کجا رسید؟

افزایش عرضه ارز وارداتی به بازار

بازار در انتظار ارز صادرکنندگان

هشدار به خرید ارز در قیمت‌های هیجانی

حضور چینی‌ها صنعت خودرو کشور را تهدید می‌کند

مجموع فروش ارز حاصل از صادرات

تغییر شرایط با تصمیم ویژه ارزی