برچسب: بانک مرکزی اروپا
55 مطلب

نرخ تورم آلمان به ۲ درصد رسید

پوند در بالاترین سطح ۱۱ هفته اخیر

چاپ اسکناس ۵۰۰ یورویی متوقف شد

نرخ تورم آلمان افزایش یافت

افزایش نرخ تورم در منطقه یورو

ارزش یورو به بالاترین سطح سه ماه اخیر رسید