برچسب:

بانک مرکزی ترکیه

31 مطلب

ذخایر ارزی ترکیه کاهش یافت

لیر ترکیه در پایین‌ترین سطح ۶ هفته اخیر

نرخ تورم ترکیه افزایش یافت

نرخ بهره در ترکیه کاهش می‌یابد

ترکیه به دنبال صدور ارزهای دیجیتالی

تورم ترکیه به کمترین سطح یک سال اخیر رسید

پشت پرده اخراج رئیس بانک مرکزی ترکیه / سرمایه‌گذاران ترکیه نگران‌تر شدند

رئیس بانک مرکزی ترکیه اخراج شد

تورم امسال ترکیه به 23.5 درصد می‌رسد