برچسب:

بانک مرکزی هند

13 مطلب

چاپ اسکناس‌های جدید روپیه در هند

بانک مرکزی هند نرخ بهره را افزایش نداد

سقوط روپیه هند به پایین‌ترین رکورد تاریخ خود

هند درگیر انتخاب سیاست پولی در فضای نقدینگی محدود