برچسب: برنامه راهبردی صنعت خودرو
14 مطلب

صادرات خودرو باید به ۱۵ میلیارد دلار برسد

تلاش برای افزایش اشتغال صنعت خودرو

مصرف سوخت خودروهای داخلی نصف می‌شود؟