برچسب:

برنامه و بودجه

7 مطلب

شوخی ۱۳ میلیارد دلاری!

افزایش حقوق کارگران خارج از اختیار من است