برچسب:

بودجه ۹۶

16 مطلب

تحقق 100 درصدی عملکرد بودجه سال ۹۶

کاهش 5.1 درصدی نسبت درآمد به هزینه‌ها

تشریح عملکرد بودجه سال 96 توسط نوبخت

وضعیت دخل و خرج بودجه ۹۶ قرمز شد

بررسی عملکرد تحویل قیر به دستگاه‌ها در بودجه 96

گزارش ۵ ماهه وضعیت مالی دولت

پیام دلار۳۳۰۰تومانی بودجه به اقتصاد