برچسب:

بیمار روانی

1 مطلب

فقر، برخی را روانه آسایشگاه روانی کرد / افزایش بیماری‌های اعصاب و روان