برچسب: بیمه بیکاری
35 مطلب

اعلام جزئیات شرایط استفاده از مقرری بیمه بیکاری

مدت پرداخت بیمه بیکاری چقدر است؟

اختصاص تسهیلات در راستای رونق تولید

پرداخت بیمه بیکاری برای تمام کارگران بیمه‌شده آسیب دیده در سیلاب لرستان

جزئیات شرایط و میزان بیمه بیکاری

ثبت قراردادهای کارگران در ۳۲۰ دفتر پیشخوان

اختصاص بیمه بیکاری به کارگران بیکار شده

تقویت منابع صندوق بیمه بیکاری

کارگران محروم از دریافت مقرری بیمه بیکاری

اختصاص بیمه بیکاری در دوران تحریم به کارگاه‌ها